CZASOPISMA

Przewodnik Katolicki

 

Przewodnik Katolicki - najstarszy, polski tygodnik społeczno-religijny. Pierwszy numer Przewodnika ukazał się 17 stycznia 1895 roku. Nowe pismo, zgodnie z założeniami, miało przede wszystkim budzić i utwierdzać wiarę w Boga, informować o życiu Kościoła, a także podtrzymywać polskie tradycje pod zaborami, jednoczyć wszystkie stany, kształtować świadomość społeczną, edukować, bawić i radzić. Dziś Przewodnik Katolicki jest jednym z 3 najpopularniejszych tygodników katolickich, najchętniej czytanym tygodnikiem opinii w Wielkopolsce.

 

Mały Przewodnik Katolicki

 

Mały Przewodnik Katolicki - to ogólnopolski miesięcznik dla dzieci, ukazujący się od 1897 roku. Jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Oprócz treści o charakterze religijnym, czytelnik może znaleźć w nim wiele artykułów edukacyjnych (przyrodniczych, historycznych czy językowych). Zawartość pisma wzbogacają wywiady z interesującymi osobami, bajki, recenzje książek, fotoreportaże, a także część rozrywkowa z konkursami, quizami i krzyżówkami. Mały Przewodnik Katolicki jest bezpiecznym pismem dla każdego dziecka wprowadzającym je w świat uniwersalnych wartości.

 

Króluj nam Chryste

 

KNC - jedyny, ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów, istniejący od 2004 r. Tytuł objęty jest patronatem Komisji Episkopatu ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W każdym numerze znajdują się: temat na zbiórkę ministrancką, teksty formacyjne i hobbystyczne oraz minilekcjonarz.

 

Katecheta

 

Katecheta - to profesjonalny miesięcznik poświęcony katechezie, wychowaniu religijnemu. Jest to jedyne czasopismo w Polsce, które doskonale znając środowisko katechetów odpowiada na ich potrzeby.

 

Biblioteka Kaznodziejska

 

Biblioteka Kaznodziejska - ogólnopolski miesięcznik homiletyczny. To nowoczesne forum głoszenia Ewangelii i współpracy księży oraz osób świeckich, czytających i piszących, którzy udostępniają szkice homilii i innych form kaznodziejskich. Celem pisma jest rozeznawanie potrzeb i pobudzanie do twórczego korzystania z pomocy kaznodziejskich przy tworzeniu własnej wypowiedzi do słuchaczy. Do każdego numeru dołączany jest bezpłatny dodatek liturgiczny z propozycjami oprawy Mszy Świętej dla dorosłych i dla dzieci.

 

 

17.06.2020

Zapraszamy na edycję specjalną "Verba Sacra" z okazji 100-lecia urodzin ks. Jana Twardowskiego.

29.04.2020

23 kwietnia Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha świętowała uroczystość swojego patrona.