HISTORIA

Stary i nowy budynek

Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha jest jedną z najstarszych i o najbogatszej tradycji oficyn wydawniczych działającą nieprzerwanie do dziś, powstała w styczniu 1895 roku w Poznaniu, dzięki staraniom arcybiskupa Floriana Stablewskiego.

Pierwszym wydawnictwem był "Przewodnik Katolicki" - tygodnik dla rodzin i bractw chrześcijańskich. Wydawnictwo książkowe - Księgarnia św. Wojciecha - powstało 17 grudnia 1897 roku, kiedy to Spółkę Akcyjną "Kurier Poznański" przekształcono w Spółkę Akcyjną "Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha".


Rozwój Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha

Do roku 1914 nastąpił szybki rozwój firmy w czołową polską placówkę księgarską i wydawniczą, promieniującą na wszystkie trzy zabory. Przełomowym momentem dla rozwoju instytucji było objęcie jej kierownictwa w roku 1902 przez ks. Piotra Wawrzyniaka. Nadał on firmie statut prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem jej była katolicka działalność naukowa, oświatowa i społeczno-dobroczynna. Zainicjowano wydawanie książek o tematyce społecznej i religijnej (serie: "Odczyty i Broszury Popularne dla Towarzystw Polskich", "Głosy na czasie", "Teatr Ludowy", "W pogoni za prawdą" i in.) oraz patriotycznej.

Najpełniejszy okres rozwoju Wydawnictwa przypada na lata międzywojenne. Dynamika rozwoju firmy już w latach dwudziestych postawiła ją w pierwszym rzędzie placówek spełniających trudną do przecenienia rolę w życiu umysłowym, społecznym i kulturalnym Wielkopolski i całego kraju.


Publikacje wydawnicze

Krystyna Feldman

Publikacje wydawnictwa obejmowały szeroki zakres tematyczny, nie tylko literaturę ściśle religijną, czyli teologiczną, teksty biblijne, modlitewniki, ale i świecką literaturę piękną autorów polskich i obcych (szczególnie dla dzieci i młodzieży), liczne podręczniki (również akademickie), prace krytyczno-literackie, publicystykę, książki naukowe.


Działalność pozawydawnicza

Oprócz wydawania książek i czasopism (8 tytułów, w tym literacka "Tęcza") działalność firmy obejmowała w okresie międzywojennym zakłady graficzne dysponujące wszystkimi znanymi podówczas działami techniki drukarskiej: księgarnie, fabrykę papieru "Malta" w Poznaniu i fabrykę miazgi drzewnej "Kostuchna" koło Katowic. Publikacje Księgarni św. Wojciecha nie ustępowały poziomem jakości druku najlepszym oficynom europejskim.


Nasi autorzy

Wśród autorów książek religijnych widnieją tak znakomite nazwiska, jak: o. Jacek Woroniecki, ks. Aleksander Żychliński, ks. Kazimierz Zimmermann, ks. Stanisław Adamski, ks. Aleksy Klawek. Księgarnia św. Wojciecha była pierwszym wydawcą powieści historycznych Zofii Kossak-Szczuckiej. Debiutował tu m.in. Gustaw Morcinek. Swoje utwory publikowali: Maria Czerska Mączyńska, Wiktor Gomulicki, Ewa Szelburg-Zarembina, Jan Wiktor, Emil Zegadłowicz, Artur Oppman, Leszek Prorok, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jan Sztaudynger, Jan Dobraczyński.


Dorobek edukacyjny

100-lecie Drukarni i Księgarni św. Wojciecha

Wyraźną dominację nad innymi wydawnictwami osiągnęła Księgarnia św. Wojciecha w wydawaniu podręczników, uzyskując w niektórych ich rodzajach monopol w skali całego kraju (w 1919-1939 ukazało się około 320 tytułów podręczników, w nakładzie ponad 100 mln egzemplarzy). W tym czasie zaznacza się też szczególne zainteresowanie wydaniem tekstów Pisma Świętego i biblistyki.


"Biblia Poznańska"

W latach 1926-1932 ukazało się pierwsze wydanie "Biblii Poznańskiej" w nowej wersji językowej wraz z komentarzem odpowiadającym aktualnemu stanowi nauk biblijnych. Budzeniu zainteresowania Pismem Świętym służyła seria "Sprawy Biblijne". Ogółem w latach 1919-1939 wydano prawie 1800 tytułów.

Po II wojnie światowej dopiero rok 1957 przyniósł większy rozwój wydawnictwa, szczególnie w edycji Pisma Świętego i podręczników do nauki religii.

"Biblia Poznańska"

 

Najważniejsze wydawnictwa tego okresu to: "Encyklopedia biblijna" pod redakcją ks. E. Dąbrowskiego, "Słownik kościelny łacińsko-polski" A. Jougana, "Religie Wschodu" ks. E. Dąbrowskiego, pierwszy polski przekład z oryginału dzieł J. Flawiusza ("Dawne dzieje Izraela", "Wojna żydowska", "Przeciw Apionowi", "Autobiografia"), "Dzieje archidiecezji poznańskiej" ks. J. Nowackiego, "Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa" pod redakcją ks. J.M. Szymusiaka i ks. M. Starowieyskiego, "Archeologia Palestyny" pod redakcją L. Stefaniaka, "Breviarium fidei" w opracowaniu S. Głowy SJ, "Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny" pod redakcją o. R. Gustawa, "Słownik Nowego Testamentu" X. L. Dufoura, "Katolicyzm A - Z" pod redakcją ks. Z. Pawlaka, "To był serdeczny przymus" J. Ziółkowskiego, "Miłość miłości szuka" - poezje zebrane ks. J. Twardowskiego.

Szczególną pozycję zajmuje 4-tomowe wydanie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu (tzw. "Biblia Poznańska") z bardzo obszernymi komentarzami pod redakcją ks. M. Petera i ks. M. Wolniewicza. Oprócz kontynuacji dawnych serii, jak np. "Pisma Ojców Kościoła", "Myśli Świętych", powstały nowe, m.in.: "Żywe Ziarno" (dla dzieci i młodzieży), "Drogowskazy Wiary", "Biblioteka Pomocy Naukowych", "Biblioteka Katechety", "Służba", "Szlakami Polskiego Millenium".

W 1985 roku Księgarnia św. Wojciecha otrzymała Nagrodę Społeczną im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego za wybitne zasługi w krzewieniu wartości katolicko-społecznych i narodowych.


Czasy współczesne

W marcu 2008 roku wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha przyjęło nową nazwę - Wydawnictwo św. Wojciecha.

Stoisko DiKŚW na targach książki

 

Obecnie, wraz ze zwiększającą się z roku na rok liczbą tytułów Wydawnictwo  św. Wojciecha plasuje się w ścisłej czołówce wydawnictw książek religijnych, stara się nawiązać do swego historycznego dorobku i wypracowanego modelu, preferując książki o charakterze edukacyjnym (szczególnie podręczniki i poradniki metodyczne dla wszystkich szczebli nauczania w nowatorskim ujęciu metodycznym i edytorskim), modlitewniki i teksty Pisma Świętego. Znaczne miejsce w planach wydawniczych stanowią pozycje słownikowe, biograficzne, dokumenty Kościoła, literatura piękna.

 

17.06.2020

Zapraszamy na edycję specjalną "Verba Sacra" z okazji 100-lecia urodzin ks. Jana Twardowskiego.

floveliss opinie
29.04.2020

23 kwietnia Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha świętowała uroczystość swojego patrona.