SPRZEDAŻ I MARKETING

 

 

 

 
Dyrektor
ds. Handlowych
Agnieszka Marczak-Skitek

skitek@swietywojciech.pl
+48 61 659 37 52
Z-ca Dyrektora
ds. Sprzedaży
Marcin Miklaszewski

miklaszewski@swietywojciech.pl 
+48 61 659 37 53
Z-ca Dyrektora
ds. Marketingu
Maciej Zimnicki

zimnicki@swietywojciech.pl
+48 61 659 37 61
     

 

04.07.2014

W związku z pytaniami dotyczącymi podręcznika do religii dla uczniów klas I szkoły podstawowej publikujemy oświadczenie sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego. Bezpłatny podręcznik MEN dla pierwszoklasistów nie obejmuje treści zawartych w „Programie nauczania religii”, dlatego zasady korzystania z podręczników do religii przez uczniów klas pierwszych pozostają bez zmian.

 

Przeczytaj treść oświadczenia

 

17.06.2014

 Na mocy dekretu Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, z dniem 1 lipca 2014 roku ks. prałat dr Paweł Deskur przestanie pełnić obowiązki prezesa Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha Sp. z o.o. Ksiądz Dyrektor funkcję tą piastował od 2007 roku.