SPRZEDAŻ I MARKETING

 

 

 

 
Dyrektor
ds. Handlowych
Agnieszka Marczak-Skitek

skitek@swietywojciech.pl
+48 61 659 37 52
Z-ca Dyrektora
ds. Sprzedaży
Marcin Miklaszewski

miklaszewski@swietywojciech.pl 
+48 61 659 37 53
Z-ca Dyrektora
ds. Marketingu
Maciej Zimnicki

zimnicki@swietywojciech.pl
+48 61 659 37 61
     

 

14.01.2015

 Z okazji tej rocznicy specjalny list wystosował redaktor naczelny tygodnika, który od początku ukazuje się nakładem Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha.

 
04.07.2014

W związku z pytaniami dotyczącymi podręcznika do religii dla uczniów klas I szkoły podstawowej publikujemy oświadczenie sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego. Bezpłatny podręcznik MEN dla pierwszoklasistów nie obejmuje treści zawartych w „Programie nauczania religii”, dlatego zasady korzystania z podręczników do religii przez uczniów klas pierwszych pozostają bez zmian.

 

Przeczytaj treść oświadczenia