Święty Wojciech

Dom Medialny

Szanowni Państwo!


Z ogromną przyjemnością witam na stronach internetowych Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. w Poznaniu. Już od prawie 120 lat pracujemy z Państwem i dla Państwa. Przez cały ten okres nawiązywaliśmy do historycznego dorobku naszych poprzedników, starając się jednocześnie iść z duchem czasu. Przez wszystkie lata – mimo różnych zawirowań na rynku księgarskim - nie traciliśmy z oczu zasad katolickiej nauki społecznej, co pozwoliło nam na zdobycie opinii kontrahenta godnego zaufania i obecnie plasuje Święty Wojciech Dom Medialny w ścisłej czołówce wydawnictw książek religijnych.


Zapraszam do zapoznania się z naszą szeroką ofertą wydawniczą. Państwa opinie są motorem podejmowanych przez nas działań, zachęcam więc do kontaktu z nami.


Z wyrazami szacunku

ks. dr Tomasz Siuda
Prezes Zarządu

Portfolio

Święty Wojciech wydawnictwo
Przewodnik Katolicki
Mały Przewodnik Katolicki
KNC
Biblioteka Kaznodziejska
Katecheta
Święty Wojciech księgarnia
Moje Książki

Kontakt

Dyrektor ds. Handlowych Agnieszka Marczak-Skitek skitek@swietywojciech.pl +48 61 659 37 52
Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży Marcin Miklaszewski miklaszewski@swietywojciech.pl +48 61 659 37 53
Kierownik Zespołu Marketingu Aneta Popławska poplawska@swietywojciech.pl +48 61 659 37 67
Główna księgowa Halina Skorupka h.skorupka@swietywojciech.pl +48 61 659 37 82
Kierownik Kadr i Płac Hanna Rękosiewicz rekosiewicz@swietywojciech.pl +48 61 659 37 90
Specjalista ds. administracji Piotr Małaczyński malaczynski@swietywojciech.pl +48 61 659 37 94
Główny Specjalista ds. kalkulacji Oktawian Sitarz sitarz@swietywojciech.pl +48 61 659 37 63
Doradca Zarządu ds. budżetu, kontrolingu i audytu Sławomir Kwiatkowski kwiatkowski@swietywojciech.pl +48 61 659 37 78